- REKLAMA -fotopasca welltar 7310 pro

Srnec lesný je najmenší spomedzi parohatej raticovej zveri žijúcej na našom území. V prvom článku o srncovi sme sa venovali jeho základnej charakteristike. Tento článok sa zameria na jeho spôsob života, rozmnožovanie a lov.

Prečítajte si aj ďalšie články z tohto seriálu:

  1. Srnec lesný – základná charakteristika (časť 1.)
  2. Srnec lesný – spôsob života, rozmnožovanie a lov (časť 2.)

Srnec lesný – spôsob života

Srnec lesný je odkázaný na ľahko strávitelnú potravu bohatú na bielkoviny. Je to bylinožravec, ktorého zaraďujeme medzi ohryzovače. Na jeho jedálny lístok patria trávy, byliny, kvety, ďatelinu, listy, púčiky a mladé výhonky krov a stromov. S chuťou prijíma rôzne poľnohospodárske plodiny a lesné plody, či huby (najmä koncom leta).

Srnce žijú väčšinu roka samotársky. Srny žijú v rodinách so svojimi najmladšími srnčatami a srnčatami z minulého roka. Jednoročné srny pred vrhnutím dočasne matku opustia a zdržiavajú sa v blízkosti starších srncov. Po ruji sa opäť vracajú k matke. Srnce si od marca obsadzujú svoje teritórium, ktoré si značkujú odieraním, otĺkaním (pachové žľazy) a močom. Iné srnce v ňom nestrpia. V tomto teritóriu zotrvávajú až do ruje. Po nej sa ich teritoriálne správanie vytratí. Na jeseň a v zime sa srnčia zver zoskupuje aj do väčších zmiešaných čried, najmä pri vhodných zdrojoch potravy.

Choroby srnčej zveri

Srnec trpí na slintačku, krívačku, slezinovú sneť, BSE, besnotu, strečkovitosť, červivosť pľúc, sleziny, pásomnicu, cicavicu pečeňovú..

Párenie – srnčia ruja

Srnčia ruja trvá od júla do polovice augusta. Veľmi zriedka môže dôjsť k dodatočnej ruji koncom roka. Počas ruje srnec vyhľadáva rujnú srnu, s ktorou sa pári približne počas 3-4 dní. Následne vyhľadáva ďalšiu. Predtým, ako dôjde k samotnému aktu párenia srnec svoju družku naháňa pričom hlasno fučí. Ruja pripravená na párenie privoláva srnca pískaním. Práve napodobňovanie tohto zvuku je veľmi úspešné pri love srnca vábením. K fyzickým stretom medzi dvoma srncami dochádza len zriedkavo.

srnec lesny
Obdobie srnčej ruje sa prelína so žatvou. (Foto zdroj: www.stock.adobe.com)

Rozmnožovanie

Doba gravidity je približne 290 dní, vrátane latentnej gravidity (tzv. utajená gravidita, počas ktorej sa plod nevyvíja), ktorá trvá asi do decembra. Srna vrhá koncom mája – začiatkom júna buď 1, alebo väčšinou 2 mláďatá (výnimočne aj 3), ktoré dojčí asi 4 mesiace, niekedy aj viac. Prírastok srnčej zveri je 80-120% jarného stavu samičej zveri.

srnec lesny
Srna po približne 290 dňoch vrhne 1, najčastejšie 2 srnčatá. Výnimočne môže porodiť aj 3. (Foto zdroj: www.stock.adobe.com)

Lov srnca lesného

Srnčia zver sa loví len individuálnymi spôsobmi, a to postriežkou, posliedkou alebo vábením. Doba lovu srnca lesného je od 16. mája do 30. septembraSrna a srnča sa loví od 1. septembra do 31. decembra.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Vložte komentár
Napíšte Vaše meno