- REKLAMA -fotopasca welltar 7310 pro

Poľovné zbrane patria do základnej výbavy každého poľovníka. Takmer každý uchádzač o prvý poľovný lístok si musel prejsť preštudovaním jednotlivých druhov poľovných zbraní, aby sa medzi nimi aspoň trochu zorientoval. V tomto článku si prejdeme základným rozdelením poľovných zbraní.

Poľovné zbrane – základné delenie

Medzi poľovné zbrane zaraďujeme chladné a strelné zbrane. V histórii sa používali aj úderné zbrane, ako napríklad kyj. Ten sa však v dnešnej poľovnej praxi nevyužíva.

Chladné zbrane

 • Sečné – poľovnícky meč (v dnešnej dobe sa pri výkone práva poľovníctva nepoužíva)
 • Bodné – sú to napríklad oštep, nôž, dýka alebo záražec (na našom území sa priamo pri love nepoužívajú)

Strelné zbrane

Strelné zbrane sú zbrane, ktoré uvoľnením nahromadenej energie uvádzajú strelu do pohybu. Podľa druhu tejto energie delíme strelné zbrane na:

 • Mechanické zbrane – najrozšírenejšími zástupcovia týchto zbraní sú luk a kuša. Na Slovensku sa týmito zbraňami môže zver loviť len vo zvernici, a to s najnižšou napínacou hmotnosťou 220 N.
 • Plynové zbrane – majú slabý smrteľný účinok, lov zveri plynovými zbraňami na Slovensku nie je povolený.
 • Palné zbrane – zbrane určené na lov zveri. Rozdeľujeme ich podľa mnohých kritérií:
  • Podľa vývrtu:
   • Brokové zbrane – hlaveň má na rozdiel od guľových zbraní hladký vývrt. Používajú sa na strelbu brokových nábojov, prípadne jednotných striel.
   • Guľové zbrane – hlaveň má drážkový vývrt, ktorý roztočí strelu okolo svojej osi, čím zvyšuje stabilitu dráhy letu.
   • Kombinované zbrane – majú aspoň jednu hlaveň s hladkým a aspoň jednu hlaveň s drážkovým vývrtom. Kombinové zbrane sú vždy zlamovacie zbrane.
  • Podľa počtu a polohy hlavní:
   • Brokové zbrane
    • broková jednotka (1 hlaveň)
    • broková dvojka (2 hlavne vedľa seba)
    • broková kozlica (2 hlavne pod sebou)
    • brokový trojak (3 hlavne – v poľovnej praxi málo používaný)
   • Guľové zbrane
    • guľovnica (1 hlaveň)
    • guľový dvojak (2 hlavne vedľa seba)
    • guľová kozlica (2 hlavne pod sebou)
    • guľový trojak (3 hlavne)
   • Kombinované zbrane
    • guľobrokovnica (2 hlavne vedľa seba)
    • guľobroková kozlica (2 hlavne pod sebou)
    • dvojakový trojak (1 broková hlaveň a 2 guľové hlavne)
    • guľobrokový trojak (2 brokové hlavne a 1 guľová hlaveň)
    • trojačik (2 brokové hlavne a 1 guľová malokalibrovú hlaveň)
    • trojča (1 broková hlaveň, 1 guľovová hlaveň a 1 guľová malokalibrová hlaveň)
    • štvorák, štvorča (2 brokové hlavné, 1 guľová hlaveň, 1 guľová malokalibrová hlaveň)
  • Podľa spôsobu nabíjania:
   • Predovky – nabíjajú sa ústím hlavne (dnes málo využívané)
   • Zadovka – nabíjajú sa záverom
  • Podľa konštrukcie bicieho mechanizmu:
   • kohútikové zbrane – predovky, lefošky, lankasterky (pri love sa dostávajú do úzadia, hlavne kvôli bezpečnosti)
   • bezkohútikové zbrane – tzv. hamerlesky, bicí mechanizmus je ukrytý (väčšina dnes používaných poľovných palných zbraní).
  • Podľa uloženia hlavní:
   • s pevnými hlavňami
   • so sklopnými hlavňami
   • s posunovateľnými hlavňami
  • Podľa palebnej funkcie
   • Jednovýstrelové – jednohlavňové zbrane bez zásobníka, zbraň sa nabíja vložením náboja do komory.
   • Viacvýstrelové – dvoj a viachlavňové zbrane. Náboj sa rovnako ako pri jednovýstrelových zbraniach vkladá do nábojovej komory. Sú to napr. zlamovacie brokovnice a kombinované zbrane.
   • Opakovacie – jednohlavňové zbrane so zásobníkom. Zbraň sa nabíja a nábojnica sa vyhadzuje použitím záveru.
   • Automatické – jednohlavňové zbrane. Fungujú podobne ako opakovacie zbrane s tým rozdielom, že na prebitie nie je potrebná manipulácia so záverom, po výstrele sa zbraň nabije automaticky.

 

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Vložte komentár
Napíšte Vaše meno