- REKLAMA -fotopasca welltar 7310 pro

Vzhľadom na potvrdenie afrického moru ošípaných na území Slovenskej republiky v chovoch domácich ošípaných aj u diviačej zveri, ktoré predstavuje vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a v súlade s § 6 ods. 5 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. nariaďuje:

všetkým užívateľom poľovných revírov na území SR intenzívny lov diviačej zveri, pričom môžu použiť

 • zakázaný spôsob lovu podľa § 65 ods. 2 písm. c) a k) zákona č. 274/2009 Z. z.o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to:
  použitie noktovízorov, ktoré nemajú svoju vlastnú zámernú osnovu,
  – použitie zdrojov umelého osvetlenia a zariadením na osvetľovanie terčov,
 • nesprávny spôsob lovu podľa § 65 ods. 3 písm. d), e), i) a k) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to:
  – loviť diviačiu zver v noci s použitím výkonnej pozorovacej a streleckej optiky alebo s použitím zdrojov umelého osvetlenia alebo zariadení na osvetľovanie terčov,
  – loviť diviačiu zver postriežkou vo vzdialenosti kratšej ako 100 m od hranice poľovného revíru,
  – loviť diviačiu zver na poľovných pozemkoch, na ktorých sa súčasne vykonávajú poľnohospodárske práce po predchádzajúcej dohode s užívateľom poľovného pozemku,
  – loviť diviačiu zver aj v prípade, že nemajú schválený plán chovu a lovu pre diviačiu zver alebo jej lov nebol povolený.

Cieľom tohto nariadenia je obmedziť stav diviačej zveri pri eradikácii afrického moru ošípaných u diviačej zveri. Toto nariadenie sa však nevzťahuje na poľovné revíry, v ktorých bol vecne príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou nariadený zákaz lovu diviačej zveri.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Vložte komentár
Napíšte Vaše meno