- REKLAMA -fotopasca welltar 7310 pro

V obciach Milhosť, Kechnec, Seňa, Gyňov a Trstené pri Hornáde, ktoré sa nachádzajú na juh od Košíc, bol verejnosti zakázaný vstup do poľovných revírov v ich okolí.

Informácie o zákaze zverejnili obce na svojich webových stránkach. Keďže sa diviačia zver v týchto obciach združuje v poraste poľnohospodárskych kultúr a má možnosť priameho kontaktu s infikovanou diviačou zverou v Maďarskej republike, existuje obava, že ľudskou činnosťou v predmetných lokalitách dôjde k nežiaducej migrácii z pohraničnej oblasti a tým aj k zavlečeniu AMO do okresu Košice-okolie.

Okresný úrad Košice-okolie, pozemkový a lesný odbor ako orgán štátnej správy poľovníctva podal návrh na vydanie zákazu vstupu verejnosti do časti poľovných revírov: Lúky, Chrasť a Hornád pre jednotlivé obce nasledovnea) Obec Milhosť – od 27.08.2019 v čase od 09:00 hod. do odvolania, celý extravilán katastrálneho územia Milhosť (okres Košice-okolie), pre poľovný revír Lúky.b) Obec Kechnec – od 27.08.2019 v čase od 09:00 hod. do odvolania, časť extravilánu katastrálneho územia Kechnec (okres Košice-okolie), nachádzajúceho sa východne od železničnej trate prechádzajúcej k.ú. Kechnec (okres Košice-okolie), pre poľovný revír Lúky.

c) Obec Seňa – od 27.08.2019 v čase od 09:00 hod. do odvolania, časť extravilánu katastrálneho územia Seňa (okres Košice-okolie), nachádzajúceho sa východne od železničnej trate prechádzajúcej k.ú. Seňa (okres Košice-okolie), pre poľovný revír Lúky a Chrasť.

d) Obec Gyňov – od 27.08.2019 v čase od 09:00 hod. do odvolania, východnú časť extravilánu katastrálneho územia obce Gyňov, ohraničená železničnou traťou a štátnou cestou Gyňov – Čaňa, pre poľovný revír Chrasť a Hornád.

e) Obec Trstené pri Hornáde – od 27.08.2019 v čase od 09:00 hod. do odvolania, celý extravilán katastrálneho územia Trstené pri Hornáde (okres Košice-okolie), pre poľovný revír Chrasť a Hornád.

Keďže v dotknutom území sa nachádza rieka Hornád, jazerá ale i cyklotrasy, zákaz obmedzí aj rybárov, cyklistov, turistov, ale i majiteľov psov. Obce tiež upozorňujú, že za porušenie zákazu môže uložiť okresný úrad pokutu od 30 do 3 000 Eur.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Vložte komentár
Napíšte Vaše meno