- REKLAMA -fotopasca welltar 7310 pro

Česká republika je prvou krajinou v Európskej únii, ktorá bola úradne vyhlásená za oblasť bez afrického moru ošípaných (AMO) po vypuknutí tejto infekcie v posledných rokoch.

Vzhľadom na to, že v Česku sa nenašlo od apríla 2018 žiadne ohnisko nákazy, krajina získala podporu členských štátov Európskej únie, aby boli zrušené všetky obmedzenia týkajúce sa AMO. Vyhlásenie sa vydalo menej ako dva roky po tom, kedy bol v ČR nájdený prvý prípad uhynutého diviaka s vírusom AMO. Následne nasledoval boj o odstránenie vírusu.

Návrh na zrušenie všetkých obmedzení bol schválený hlasovaním vo výbore Európskej komisie. Vytenis Andriukaitis, komisár pre zdravie a bezpečnosť potravín, uviedol Česko  ako príklad, že pri správnej aplikácii nástrojov a postupov rozvinutých v EÚ, môže byť táto choroba kontrolovaná, a dokonca aj odstránená. Európska komisia formálne prijme rozhodnutie v najbližších týždňoch.

Obmedzenia spočívali najmä v obmedzení vstupu do ohniska nákazy afrického moru ošípaných, v kombinácii s monitorovaním a okamžitým odstránením kadáverov a taktiež intenzívny lov diviakov v oblasti okolo ohniska. Týmto spôsobom sa zabránilo rozšíreniu vírusu. Podľa údajov poskytnutých Svetovou organizáciou pre zdravie zvierat (OIE) uhynulo na AMO v Českej republike v období od júna 2017 do apríla 2018 celkovo 221 diviakov. Posledný nález bol zistený 19. apríla 2018. Zároveň nedošlo k nakazeniu žiadnej domácej ošípanej.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Vložte komentár
Napíšte Vaše meno