V rámci výskumu vplyvov rôznych typov hospodárenia na štruktúru lesa a jeho estetickú úroveň spúšťame druhú vlnu dotazníkového prieskumu, akým spôsobom a ktoré vizuálne prvky lesa podľa respondentov najviac ovplyvňujú celkovú estetickú úroveň lesa.

Ide prevažne o les nachádzajúci sa v blízkosti turistických chodníkov a iných trás, ktoré verejnosť využíva na rekreáciu v lese. Dotazník má napomôcť k objektívnemu posúdeniu estetickej hodnoty lesa ako hodnoty, ktorú je potrebné zohľadniť pri jeho hospodárení.

Prosíme vás o spoluprácu vyplnením dotazníka nižšie.

prieskum esteticka hodnota lesa

Vyplnenie dotazníka trvá 10 (maximálne 15) minút. Prosíme Vás o objektívne a pravdivé označenie odpovede, ktorá podľa Vás najviac vystihuje uvádzanú skutočnosť. V prípade záujmu je pri každej otázke priestor na vaše komentáre a postrehy.

Ak ste tento dotazník vypĺňali už predtým, prosím znovu ho nevypĺňajte.

Ďakujem pekne za Vašu spoluprácu,

Michal Antal

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Vložte komentár
Napíšte Vaše meno