- REKLAMA -fotopasca welltar 7310 pro

28. júna 2019 sa v Kultúrnom dome v Ponickej Lehôtke (Poniky, okr. Banská Bystrica) bude konať seminár „Aktuálna situácia v lesníckych podopatreniach PRV SR 2014-2020“ pre obhospodarovateľov lesov vo vlastníctve súkromných vlastníkov a ich združení, alebo obcí a ich združení, cirkvi, štátu, obce a obecné podniky a MSP poskytujúce služby obhospodarovateľom lesa.

Kedy a kde?

Termín: 28.06.2019
Čas: 09:30 – 15:00
Miesto: Poniky, Kultúrny dom Ponická Lehôtka
GPS: N48°43’10“ E19°17’54“

Program semináru:

9:30 – 10:00 – Registrácia účastníkov
10:00 – 12:30

– Aktuálna výzva – Podopatrenie 8.6 – Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh a plánované výzvy na lesnícke podopatrenia (Ing. Jana Juhászová, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR)

– Verejné obstarávanie a obstarávanie pre lesnícke výzvy PRV 2014 2020 v kocke (JUDr. Júlia Gáborová, oddelenie verejného obstarávania, MEDIINVEST Consulting, s.r.o)

12:30 – Obed
13:00 – 15:00

 Zrealizované projekty z opatrenia č. 8 PRV SR 2014-2020 Obecného podniku lesov

– Prezentácia a prehliadka

– Diskusia, záver (Ing. Roman Ferjenčík, Ing. Juraj Piar, Obecný podnik lesov, spol. s r.o. )

Počet miest je limitovaný, preto je potrebné zaregistrovať sa najneskôr do 24.06.2019.

Účastníci BB kraja na e-mail: voka@voka.sk

Účastníci PO kraja na e-mail: antenapresov@mediinvest.sk v tvare: meno a priezvisko, tel. kontakt, e-mail Účasť na aktivite je bezplatná, je zabezpečené občerstvenie a obed.

Zmena programu je vyhradená.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Vložte komentár
Napíšte Vaše meno