- REKLAMA -fotopasca welltar 7310 pro

„Situácia s africkým morom ošípaných na Slovensku už nie je vážna, ale už je dramatická“, uviedla v Trebišove šéfka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná, za prítomnosti Jozefa Bíreša, ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, Jaroslava Regeca, generálneho tajomníka služobného úradu MPRV SR a Imricha Šubu, riaditeľa kancelárie Slovenskej poľovníckej komory po zasadnutí Národnej expertnej skupiny pre AMO.

„To, že sme na Slovensku našli štyri prípady AMO u domácich chovov a identifikovali sme ho aj u diviaka, znamená iné bezpečnostné veterinárne opatrenia, aby sme zabezpečili šírenie tohto veľmi nebezpečného vírusu, ktorý má obrovský ekonomický dopad, hlavne pre chovateľov ošípaných. Dnes zasadala Národná expertná skupina pre AMO, skoro hodinu a pol sme diskutovali s ľuďmi, ktorí sú nielen experti, ale sú aj priamo z terénu o tom, ako by sme okrem známych opatrení vedeli zabrániť šíreniu AMO,“ priblížila Gabriela Matečná.

„Komisia sa zaoberala aj tým, že v niektorých rizikových oblastiach vydáme úplný zákaz chovu domácich ošípaných, aby sa nám choroba nešírila. Budeme sledovať vývoj,“ oznámil Bíreš. V domácich chovoch ošípaných je podľa jeho slov príčinou rozšírenia nákazy AMO nedisciplinovanosť chovateľov.

Lov diviaka lesného sa zintenzívni

Jozef Bíreš informoval, že podľa laboratórneho vyšetrenia sa u diviakov prejavuje tzv. mladá infekcia AMO, voči ktorej organizmus ošípaných nebol schopný vytvoriť protilátky, pričom tento vírus je veľmi agresívny.

„V niektorých oblastiach zintenzívnime lov diviakov. Možno vymedzíme nejakú malú oblasť, kde už budeme zberať len uhynuté diviaky. Bude vydané tiež vydané mimoriadne opatrenie hlavného veterinárneho lekára, kde povolíme (poľovníkom) aj zakázané spôsoby lovu,“ avizoval Bíreš.

Odlovené a uhynuté diviaky sa podľa Jozefa Bíreša budú vkladať do hermeticky uzavretých vakov a voziť kafilerickým vozidlom do kafilérie v Mojšovej Lúčke.

„Na rokovaní expertnej skupiny boli aj návrhy, že sa vykope zberná jama kádaverov, ktorá bude fungovať za stanovených podmienok, dezinfekcie a pod dozorom veterinárnej správy. Tieto dva spôsoby navrhneme, oba budú pod kontrolou,“ uviedol riaditeľ ŠVPS.

Jaroslav Regec upozornil, že po zasadnutí expertnej skupiny budú vypracované mimoriadne veterinárne opatrenia, ktoré budú obsahovať zásady konania poľovníkov pri sanácii nájdenej uhynutej, respektíve ulovenej diviačej zveri.

„Ako poľovník si dovolím vyzvať poľovnícku verejnosť na zodpovedný prístup pri plnení opatrení, ktoré majú zabrániť šíreniu vysokonákazlivej choroby, akou je AMO,“ podčiarkol Regec. 16

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Vložte komentár
Napíšte Vaše meno