- REKLAMA -fotopasca welltar 7310 pro

21. augusta 2019, len 9 dní po prepuknutí afrického moru ošípaných u diviačej zveri na Slovensku, začala SPK v okrese Trebišov s dodávkou chladiarenských zariadení pre poľovníkov, ktoré dostali do štvorročného užívania od Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR. Slovenská poľovnícka komora, ako organizácia zriadená zákonom o poľovníctve s preneseným výkonom štátnej správy, bola Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR poverená distribúciou boxov do všetkých okresov v nárazníkovej zóne s Maďarskom. Po 6 mesiacoch a 7 dňoch úspešne ukončila dodávku 595 boxu.

Distribúcia boxov

Vďaka výbornej spolupráci s organizačnými zložkami-Obvodnými poľovníckymi komorami, Regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami a v neposlednom rade s užívateľmi poľovných revírov, sa podarilo dodať všetky boxy bez jediného problému či poškodenia pri prevoze alebo zložení. Všetci užívatelia poľovných revírov boli náležite a včas pripravení na prebratie boxu s prichystaným strojom na zloženie boxu z kamióna, pripraveného miesta na uloženie boxu, so správne vyplnenými údajmi potrebnými do zmlúv a preberacích protokolov. 12 boxov bolo dodaných do novovytvorenej nárazníkovej zóny do okresov Stropkov, Svidník a Medzilaborce.

Nákup dezinfekčných prostriedkov

Slovenská poľovnícka komora zakúpila z Fondu rozvoja a zveľaďovania poľovníctva, pre všetkých užívateľov poľovných revírov v nárazníkovej zóne, dezinfekčné prostriedky proti AMO. Dezinfekčný prostriedok má objem 5 litrov, je ľahko riediteľný a použiteľný na dezinfekciu povrchov vo všetkých podmienkach. Do dvoch týždňov bude distribuovaný do všetkých 24 okresov.

Slovenská poľovnícka samospráva si bola vedomá, že je otázkou času, kedy sa stretneme s vírusom AMO aj na našom území. V októbri roku 2017, po analýze postupu vírusu, sme zorganizovali medzinárodný seminár k tejto problematike, kde sme poukázali na nutnosť zabezpečiť chladiarenské zariadenia, aby užívatelia poľovných revírov mohli plniť preventívne opatrenia pri zaobchádzaní s ulovenou diviačou zverou v prospech eliminácie ďalšieho šírenia vírusu, počas času nutného na zabezpečenie spätnej informácie o zdravotnej nezávadnosti uloveného diviaka. Opäť sme preukázali nezastupitelnosť, dôležitosť a profesionalitu pri vykonávaní prenesené ho výkonu štátnej správy.

Veľké poďakovanie za spoluprácu patrí ŠVPS SR, MPRV SR, kolegom na OPK a v neposlednom rade užívateľom poľovných revírov.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Vložte komentár
Napíšte Vaše meno